Ocena wizualnej jakości szyb zespolonych SPEC-GLAS


Szyby zespolone firmy SPEC-GLAS Sp. z o.o. są produktem wysokiej jakości, które podlegają surowej kontroli jakości.

Wytyczna ważna jest w sposób ograniczony dla szkła izolacyjnego specjalnego jak np. szkła izolacyjne ze szprosami międzyszybowymi, oszklenie kuloodporne i ognioodporne. Przy ocenie wbudowanej szyby powinno się zasadniczo wychodzić z założenia, że poza wizualną jakością należy również uwzględnić istotne cechy szyby służące spełnieniu jej funkcji.

Dopuszczalne wady szkła w polu widzenia (poza pasem brzegowym szyby zespolonej o szerokości 20 mm):

Wada:

 

 

Szyba:

Wady dopuszczalne w szybach zespolonych: Dodatkowo dla szyb zespolonych z szybą laminowaną dopuszcza się wady: Dodatkowo dla szyb zespolonych z szybą z powłoką dopuszcza się wady:
Punktowe wtrącenia ciał obcych:
Liniowe długość max 15 mm grubość 0,1 mm i łączna długość: Pęcherze zamknięte mniejsze od 2 mm: Punktowe* od 1,0 do 3,0 mm Liniowe powyżej 30 mm Punktowe od 2,0 do 3,0 mm Rysy do 75 mm
Do 1 m2: Niedopu-szczalne 40 mm 2 1 Niedopu-szczalne 1 sztuka /m2 Pod warunkiem, że ich miejscowe zagęszczenie nie stanowi widocznego zaburzenia
Do 2 m2: 45 mm 3 2
Od 2 do 8 m2: 50 mm 5 3 1 powyżej 5 m2
Powyżej 8 m2: 50 mm 5 4 2

* Wady punktowe mniejsze od 0,5 mm nie są brane pod uwagę. Wady 0,5-1,0 mm nie mogą występować w skupisku czyli minimum cztery wady w odległości do 200 mm od siebie ( dla szyb dwuwarstwowych).

Ocena wizualnej jakości szyby zespolonej odbywa się według Kryteriów Technicznych opracowanych przez Instytut Szkła i Ceramiki KT 20/S/2000.
Podczas badania bierze się pod uwagę wady dostrzegalne okiem nieuzbrojonym z odległości 60 cm na tle matowego czarnego ekranu w warunkach naturalnego oświetlenia.
Dodatkowe dopuszczenie wad dla szyb zespolonych z szybą laminowaną na podstawie normy PN-EN ISO 12543-6.
Dla dopuszczenia dodatkowych wad szyb zespolonych z szybą z powłoką podstawą jest norma PN-EN 1096.
Szyby zespolone są produkowane zgodnie z Polską Normą EN 1279-5.

Postanowienia ogólne:

 

SPEC-GLAS Sp. z o.o. - producent szyb zespolonych
Szczecin ul. Kmiecika 10 tel. 91 464 91 30
Projektowanie stron projektowanie stron