Wyjaśnienie problemu stukania (klepania) szprosów montowanych w szybach zespolonych


W związku z wieloma zapytaniami, jak tez reklamacjami wynikającymi ze stukania szprosów międzyszybowych, zamontowanych w oknach plastikowych, drewnianych lub aluminiowych pragniemy wyjaśnić, że zjawisko to może występować w kilku następujących przypadkach:

  1. Szczególnie, gdy wysokość szprosa przekracza 1000 mm;
  2. Powierzchnia szyby jest duża np. większa niż ok. 2 m2, a podział jest np. na 4 pola;
  3. Szerokość przestrzeni międzyszybowej jest większa niż grubość szprota wraz z silikonowymi zabezpieczeniami przyklejonymi na skrzyżowaniach szprosów, szczególnie dla szprosów szer. 8 mm;
  4. Okna z szybami ze szprosami zamontowane są w miejscach, w których występują drgania i zbyt duże niewłaściwe obciążenia na skutek trzaskania (np. od ruchu ulicznego i przeciągu), co może spowodować odklejenie silikonowych zabezpieczeń lub poluzowanie się mocowań szprosów;
  5. Zmiany ciśnienia, a szczególnie temperatury powodują rozszerzenie i kurczenie się szprosów aluminiowych jak każdego materiału, może to również powodować powstawanie szczelin nawet do 1-2 mm pomimo naszej dokładności wykonywania szprosów.

Wyżej wymienione warunki bardzo często występują jednocześnie, co powoduje w tych przypadkach nasilenie się tego zjawiska i na to nasza firma nie ma praktycznie żadnego wpływu. Nasz system produkcji i montażu szprosów międzyszybowych jest tak zaprojektowany, aby jak najlepiej zabezpieczyć się przed tymi i innymi ewentualnymi problemami np. poprzez silikonowe zabezpieczenia na skrzyżowaniach szprosów, plastikowe połączenia oraz końcówki. Dlatego też, jeżeli szprosy wykonane przez naszą firmę mają te wszystkie zabezpieczenia, to zjawisko stukania szprosów wynika najprawdopodobniej z innych, niezależnych od nas czynników, na które nie mamy wpływu. Dodatkowo nasza pięcioletnia gwarancja obejmuje przejrzystość oraz szczelność szyby zespolonej.

Podsumowując pragniemy poinformować, że zjawisko to nie będzie uznawane przez naszą firmę jako podstawa do reklamacji szyb zespolonych chyba, że szprosy zostały wykonane niezgodnie z technologią. Mamy nadzieję, iż nasze wyjaśnienia zostaną przez Państwo właściwie zrozumiane i będą pomocne w rozwiązywaniu Waszych problemów wynikających z reklamacji klientów.

SPEC-GLAS Sp. z o.o. - producent szyb zespolonych
Szczecin ul. Kmiecika 10 tel. 91 464 91 30
Projektowanie stron projektowanie stron